دسته‌بندی نشده

عملیات تخلیه علوفه و پر کردن بزرگترین سیلوی ذرت علوفه ای

عملیات تخلیه علوفه و پر کردن بزرگترین سیلوی ذرت علوفه ای مجموعه هلدینگ دامپروری بنیاد با ظرفیت ٢۵٠٠٠تن بصورت شبانه روزی با بیش از دو هزارتن در بیست و چهار ساعت در شرکت کشت و دام قیام اصفهان در حال انجام است.