اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از سوابق عکس
خلیل اله مهرابی رییس هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱-مدیر  شعب بانک سینا در استان هرمزگان ،مناطق آزاد کیش و قشم

 

۲- مدیر شعب بانک سینا استان اصفهان و چهار محال و بختیاری

۳- مدیر شعب بانک سینا منطقه شرق تهران بزرگ

 

محسن مرتهب

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

۱- مدیر عامل شرکت کشاورزی فجر اصفهان

۲-مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت قیام اصفهان

 

حسنعلی غلامپور باقری

عضو هیئت مدیره

 

۱- مدیر مالی شرکت مگسال

 

۲- مدیر مالی و عضو هیئت مدیره شرکت قیام اصفهان

 

حسین خوش اخلاق

عضو هیئت مدیره

 

۱- مدیر تولید شرکت قیام

۲- مدیر تولید شرکت فجر و عضو هیئت مدیره قیام

 
محمد رضا احسنی عضو هیئت مدیره   مدیر تولید نگین فام خوزستان