کود خشک

این شرکت سالانه حدود ۵۸،۰۰۰ تن کود دامی تولید و به بخش کشاورزی کشور عرضه می دارد.