دام

این واحد  دارای مجموعا ۹۲۰۰ راس دام مولد و غیرمولد می باشد که می توان به انواع زیر اشاره کرد:

انواع دام در شرکت کشت و دام قیام اصفهان عبارتند از:

 • دام مولد
 • دام شیری
 • تلیسه باردار
  • زیر ۷ ماه
  • بالای ۷ ماه
 • گوساله های نر
 • گوساله های ماده ۱ تا ۳ ماهه
 • گوساله های ماده ۳ تا ۶ ماهه
 • گوساله های ماده ۶ تا ۱۵ ماهه