شیر پاستوریزه

شیر پاستوریزه این شرکت در قالب کیسه های ۹۰۰ گرمی و با برند “قیام” در بازار عرضه می شود.