محصولات دامی

حجم تولید محصولات دامی شرکت کشت و دام قیام اصفهان، بدین شرح می باشد:

میانگین تولید شیر خام در شرکت قیام، ۱۸۰ تن در روز می باشد و این شرکت در سال جاری موفق شد به رکورد ۴۲ کیلوگرم شیر خام در روز به ازای هر تلیسه برسد. همچنین تولید سالیانه کود خشک در این شرکت بالغ بر ۶۰،۰۰۰ تن در سال می باشد و فروش سالیانه تلیسه باردار رجیستر، حدود ۱۰۰۰ راس در سال می باشد.