جلسات آموزشی

همایش مدیران تولید کشاورزی هلدینگ به میزبانی شرکت کشت و دام قیام اصفهان

همایش مدیران تولید کشاورزی هلدینگ به میزبانی شرکت کشت و دام قیام اصفهان در هتل باران برگزار شد و در این همایش دکتر مسعود ترابی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی در مورد تولید علوفه و گیاهان کم آب بر، با هدف کنترل منابع آب و بحران آبی موجود در کشور، بصورت علمی و تخصصی سخنانی را بیان نمودند.

سپس مدیران تولید کشاورزی راهکارهای اجرایی تغییر الگو کشت با توجه به شرایط اقلیمی، کاهش مصرف آب، افزایش راندمان تولید و ارتباط موثر بین مدیران دامپروری و کشاورزی جهت تغییر الگو های مصرف، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 68 = 75