اخبار داخلی

برگزاری دوره ایمنی عمومی به منظور افزایش دانش ایمنی پرسنل شرکت قیام

به منظور افزایش ایمنی پرسنل، دوره ایمنی عمومی در روز دوشنبه مورخ ۲۰ خرداد ۹۸ از ساعت ۱۶ با حضور مهندس محسن مرتهب مدیرعامل، مهندس داود اکبری مدیر تولید، سرکار خانم الماسی مسئول ایمنی و بهداشت و جمعی از پرسنل شرکت برگزار گردید.

مدرس این دوره مهندس امیر مسعود حاج رستمی از بازنشستگان واحد بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بودند که در ابتدا با توضیحاتی در مورد ایمنی عمومی، این دوره آغاز و در ادامه با استفاده از تصاویر و فیلم های آموزشی و توضیحات تکمیلی در ساعت ۱۹ و با ذکر صلوات این کلاس آموزشی را پایان دادند.

روابط عمومی شرکت قیام اصفهان