تماس با ما

آدرس: جاده اصفهان- تهران ، روبروی پلیس راه، کیلومتر ۹ جاده علویجه

شماره تماس:   ۳۴ الی  ۳۳۸۰۴۳۳۳  ۳۱ (۹۸+)

فکس:   ۳۳۸۰۱۳۳۴  ۳۱ (۹۸+)

ایمیل ,واحد اداری: INFO@ghiamco.com

ایمیل مدیرعامل : CEO@ghiamco.com

آدرس : اصفهان، روبروی پلیس راه شاهین شهر – کاشان، کیلومتر ۹ جاده علویجه