1- کشت سورگوم و مدیریت سیلوی سورگوم (مدرس دکتر ترابی) 1397/01/25

 

2- کنترل مگس (مدرس دکتر کیمیایی) 97/02/11

 

3- بیماری های مشترک انسان و دام (مدرس دکتر اصلانی) 97/02/27

 

4- رفتارشناسی (مدرس دکتر ساری) 97/05/12

 

5- تعمیر و نگهداری ماشین آلات (مدرس مهندس وکیل زاده) 97/05/24

 

6- بازآموزی تلقیح مصنوعی (مدرس آقای پالیزبان) 97/06/24

 

7- بازآموزی تلقیح مصنوعی  (مدرسان دکتر نصیری – آقای احمدی) 97/07/02

 

8- تشریفات و پذیرایی (مدرس مهندس موسوی) 97/07/03

جلسات آموزشی

همایش مدیران تولید کشاورزی هلدینگ به میزبانی شرکت کشت و دام قیام اصفهان

همایش مدیران تولید کشاورزی هلدینگ به میزبانی شرکت کشت و دام قیام اصفهان در هتل باران برگزار شد و در این همایش دکتر مسعود ترابی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی در مورد تولید علوفه و گیاهان کم آب بر، با هدف کنترل منابع آب و بحران آبی موجود در کشور، بصورت علمی و تخصصی سخنانی […]