سایر نوشته‌ها

تولید

شیر پاکتی شرکت کشت و دام قیام اصفهان

مزایده شرکت کشت و دام قیام اصفهان

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر تعدادی از دامهای خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

 
 
 
بیشتر

مزایده دام

اصفهان روبروی پلیس راه شاهین شهر-کاشان، کیلومتر ۹ جاده علویجه

   ۳۴ و ۳۳۸۰۴۳۳۳ ۹۸۳۱+    

    ۳۳۸۰۱۳۳۴  ۳۱  ۹۸+

آدرس واحد ایوان :

ایلام – شهرستان ایوان – جاده امام زاده عبدالله شرکت کشت و دام قیام واحد ایوان