سایر نوشته‌ها

مزایده شرکت کشت و دام قیام اصفهان

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر تعدادی از دامهای خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

 
 
 
بیشتر

مزایده دام

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد دامها ذیل را از طریق برگزاری مزایده در روز شنبه مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ بفروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت شرکت در جلسه مذکور به آدرس  دفتر مرکزی شرکت، پلیس راه اصفهان، تهران – کیلومتر ۹ جاده علویجه راس ساعت ۱۰ صبح مراجعه نمایند.                     

 تلفن تماس :۳۳۸۰۴۳۳۴-۰۳۱

 
 

اصفهان روبروی پلیس راه شاهین شهر-کاشان، کیلومتر ۹ جاده علویجه

   ۳۴ و ۳۳۸۰۴۳۳۳ ۹۸۳۱+    

    ۳۳۸۰۱۳۳۴  ۳۱  ۹۸+

آدرس واحد ایوان :

ایلام – شهرستان ایوان – جاده امام زاده عبدالله شرکت کشت و دام قیام واحد ایوان